Medi ambient

La direcció de Valorizaciones Vilar Guillén S.L. en la seva voluntat d’oferir i garantir la prestació d’un servei als seus clients, millorant la qualitat dia a dia, i essent conscients, a més, de la importància que té el medi ambient i de com els residus industrials poden arribar a alterar-lo.

1431297_98265943

Té el compromís de col·laborar amb el manteniment i millora dels recursos naturals i energètics mitjançant la valorització de residus de paper i cartró, plàstic, metalls, ferralla, etc., així com amb la millora de les condicions de salubritat dels ciutadans i del medi ambient.

A part, ens caracteritzem per uns pilars bàsics com poden ser la millora continuada de l’eficàcia i l’esperit de millora per a servir els interessos dels nostres clients i proveïdors de manera que satisfem les seves necessitats i requisits. Amb la intenció d’aprofundir en aquest propòsit s’ha implantat in sistema de gestió de qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004.

Els convidem a descarregar i consultar la nostra POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT.