Valorització

VVG en la seva responsabilitat de cara als seus clients i vetllant per la protecció del medi ambient, ofereix serveis de retirada de residus, ja sigui cartró, paper, plàstic, ferralla, metalls, fustes, bobines, tèxtils, residus banals, etc., amb la finalitat d’incentivar el reciclatge a les empreses.

Les nostres plantes de valorització permeten recuperar el paper, el cartró, el plàstic i la ferralla, facilitant d’aquesta manera les tasques de reciclatge.

EL PROCÉS

logos